background image

Föreningen

Föreningen har numer en egen föreningsgård, Strömgården, vid V. Strömvägen. Kommunen inköpte och rev 1995 hyreshuset på Korsnäs 1:5 samt använde en del av marken till att bygga nya vägar. Resten av tomten inklusive hyreshusets vedhus inköpte föreningen och har nu byggt om detta till en liten hembygdsgård. Därmed har vi haft god hjälp av bygdens företagare men även enskilda. Vi har tackat dem genom att rista in namnen på ramen till en karta över bygden och dess fornminnen. Trots denna välvilja har föreningen tvingats ta i anspråk medlen i en fond som lagts upp för att i framtiden kunna ge ut en egen hembygdsbok.  Föreningen är därför fortfarande i behov av donationer och gåvor till sina samlingar men även för att återställa fonden samt till underhåll och vidareutveckling av hembygdsgården och verksamheten.

Strömgården

Föreningsgården "Strömgården" som ligger efter västra strömvägen.