background image

Välkommen!

Korsnäsbygdens Historiska Forskargrupp är hembygdsföreningen i Hosjö – Korsnäsbygden som värnar om bygdens särart. Den forskar om bygdens forntid, kopparepok, sågverkstid och senare tid samt berättar i nutid i ord och bild om dessa bygdens skeden för att positivt påverka dess framtid. Föreningen har ingen egentlig saksamling liknande dem som hembygdsföreningar med agrar anknytning har. Den har dock några saker som minner om ortens sågverkstid. Våra samlingar består huvudsakligen av foton från fotografins barndom och fram till nutid, tidningsurklipp och avskrifter ur tidningar och tidskrifter, hela tidskrifter och böcker, förteckningar, andra arkivalier och forskningsmaterial, överhuvudtaget allt vi kunnat hitta om bygden och dess historia. Skolklasser från Korsnäs-Hosjö är välkomna att låna Strömgården för klassträffar, kontakta Tommy eller Sten som gärna ställer upp och berättar och visar bilder.

Strömgården är öppen för allmänheten varje helgfri tisdag mellan 15.00 till 18.00. Under juli månad 2018 har vi även kvällsöppet,
d v s tisdagar kl 15.00 till 20.00.

Välkomna till en trivsam stund. Kaffe med tilltugg finns för en billig penning.

Senaste föreningsnyheter

2018.06.23

BYVANDRING I KORSNÄSBYGDENS HISTORISKA FOTSPÅR LÖRDAG 30 JUNI 2018 KL 11.00 - CA 13.00

Lördagen den 30 juni 2018 kl 11.00-ca 13.00 genomförs en byvandring under ledning av Bo Lindén. Samling sker kl 11.00 vid korsningen Kyrkvägen-Centralvägen i Hosjö. Vandringen avslutas vid...

2015.06.02

Så här kan det se ut en vanlig tisdag på StrömgårdenIMG_1918 - Kopia

2012.09.24

2012.09.24

Strömgården

Föreningsgården "Strömgården" som ligger efter västra strömvägen. Läs mer på den här sidan.