background image

Styrelse

Ordförande 
Stefan Kembe tel 072-533 04 04, e-post:mailakembe@gmail.com

Vice ordf    
Berit Haglund, tel 070-516 23 09, e-post: rhdproj@gmail.com

Kassör        
Annika Signeul tel 023-320 55, mobil 076-218 35 26, annika.signeul@telia.com

Sekreterare  
Barbro Sindler Hult, tel 023-620 38, e-post: barbro.sindler-hult@telia.com

Övriga ordinarie ledamöter
       
Birgitta Danielsson Arvidson, tel 023-321 29, mobil 070-377 18 10, e-post: birgitta.arvidson@gmail.com
Elisabet Larsson, tel 023-339 39, mobil070-892 50 33, e-post: mass.elisabet.larsson@gmail.com
Kent Olsson, tel 070-389 10 92, e-post: kent.gun@telia.com

Ersättare

Eva Fröbom, tel 023-620 53, mobil 073-065 18 81, e-post: eva.frobom@gmail.com
Jan-Erik Hedlund

 

Valberedning

Lars Berglund, sammankallande, tel 070-488 14 64
Torsten Bodin, tel 023-249 07, mobil 070-848 99 18
Bo Lindén, tel 070-720 32 10, e-post: korsnasbo@gmail.com

 

Revisorer

Marianne Löfgren
Birger Back
Stig Källberg (ersättare)