background image

Styrelse

Ordförande   Tommy Broberg tel.072-701894

vice ordf         Birgitta Arvidsson tel.023-32129,070-3771810, birgitta.arvidson@gmail.com

Kassör            Annika Signeul tel.023-32055,076-2183526, annika.signaul@telia.com

Sekreterare   Sten Fagerlund tel.023-25206,070-2022563, fagerlund.sten40@gmail.com

Ledamot        Eva Fröbom tel.023-62053,073-0651881, eva.frobom@telia.com

Ledamot        Elisabet Larsson tel.023-33939,070-8925033, mkel@home.se

 

Valberedning

Lars Berglund, sammankallande,tel. 070-48814664

Willy Broberg tel. 070-2167968

Torsten Bodin tel.023-24907,070-8489918

 

Revisorer

Stig Källberg tel.023-33184, sgkallberg@hotmail.com

Lars Bodèn tel.023-32850

Ersättare

Rolf Lindqvist tel.023-14224