background image

Föreningsnyheter

2015.08.08

STYRELSEN

Styrelse verksamhetsåret 2015

Stefan Kembe, ordförande. Tel 072-5330404

Birgitta Arvidson,vise ordförande. Tel 023-32129 mobil. 070-3771810. E-mail birgitta.arvidson@gmail.com

Annika Signeul, kassör.Tel 023-32055. mobil. 076-2183526.

Eva Fröbom, ersättre Tel 023-62053. mobil. 0730-6511881. E-mail eva.frobom@gmail.com

Elisabet Larsson, ersättare Tel 023-33939. mobil. 0708-925033. E-mail mkel@home.se

Valberedning:

Lars Berglund, sammankallande, Tel 070-48811464

Willy Broberg, Tel 070-2167968

Torsten Bodin, 023-24907. mobil  070-8489918

Revisorer:

Stig Källberg, Tel 023-33184. E-mail sgkallberg@hotmail.com

Lars Brodén, 023-32850

Rolf Lindqvist, ersättare. 023-14224

 

2015.06.02

Så här kan det se ut en vanlig tisdag på StrömgårdenIMG_1918 - Kopia

2015.06.02

2015-års almanacka slut

2016-års almanacka kommer ut under november

2015.06.02

Korsnäsbygden 2015 kommer ut under juni försäljningsställen meddelas senare

2012.09.24